2022-08-25 (sponsorresa)

Sponsorresa (skärgårdsbuffé)

Mat och dryck betalas på båten utifrån prislistan som finns på där.

kr