Förstudieprojekt via Jordbruksverket

Föreningen Bollnäs ångbåtssällskap driver sedan 2018-03-19 förstudieprojektet Möjligheterna till kulturell samverkan för ökad besöksnäring i Warpen som finansieras via Jordbruksverket. Projektet syftar till att utreda möjligheterna till att samverka bland de föreningar och företag som verkar och finns i och kring sjön Warpen i Ljusnan. Hälften av projektet är finansierat av Jordbruksverket och hälften av EU.