2022-06-02 (sponsorresa)

Sponsorresa

Mat och dryck betalas på båten utifrån prislistan som finns på där.

kr