Det här är en mallartikel

Typografi är medlet att hantera en text så den passar sitt ändamål: Planera sättningen, fördela ytorna och behandla typerna så att läsningen underlättas så mycket som möjligt. Typografins uppgift är i första hand funktionell och bara i undantagsfall estetisk. Att njuta av vacker form är sällan läsarens första tanke. All typografi som ställer sig mellan författaren och läsaren är av ondo.

(mer …)