Bollnäs Ångbåtssällskap kallar till årsmöte 

Tid: Tisdag 21 november kl. 19.00 

Plats: Frimurarlokalen, Östra stationsgatan 15, Bollnäs

Vi bjuder på kaffe och smörgås!

Sedvanligt årsmöte med information om den gångna säsongen och kommande säsong.

Verksamhetsåret började på ett lite nytt sätt och tidigt, då Pnp fick låna SS Warpen för servering av julbord. Det gjorde att båten fick ligga i vattnet under hela vintersäsongen. Den 27 februari fick sen styrelsen det tråkiga beskedet att PnP Rederier valt att säga upp allt samarbete med BÅS, vilket innefattade såväl chefs- och kaptensrollen för S/S Warpen som restaurangverksamheten.   

BÅS annonserade efter en ny chef och kapten för S/S Warpen. Detta gjordes först via egna kanaler (Facebook) och sedan via företaget Marinkraft. Vi fick in några ansökningar men tyvärr var det inget som gick i lås. 

Förutom att lösa kaptensfrågan behövde BÅS kontraktera en ny restauratör, vilket ledde till att styrelsen tog kontakt med företaget Mitt Gastronomi. Mitt Gastronomi var genast med på noterna men eftersom turerna låg i riskzonen att behöva ställas in fanns ett behov av en plan B. Det var en förutsättning för att Mitt Gastronomi skulle kunna skriva under avtalet. Plan B blev att hålla båten öppen för servering vid och på ångbåtsbryggan och det var också det som blev utfallet, då ingen kapten kunde knytas till sommarens turer och samtliga turer tyvärr fick ställas in. 

Bryggserveringen föll väl ut och det blev ett uppskattat inslag på Långnäs under sommaren med mat och dryck i en härlig miljö och stadens bästa läge för vackra solnedgångar. Motgångarna fortsatte dock då vattnet stängdes av från Campingen i samband med öppningen. Med hjälp av påstötningar från kommunen kom dock vattnet igång igen efter någon dag. Vattenproblemen uppstod igen senare under sommaren och även kylrummet och dryckeskylen bråkade med oss. Men droppen som fick Warpen bokstavligen att rinna över var det ihållande regnet i slutet av semesterperioden. Bryggserveringen fick lov att pausas under några veckor i augusti, när vattennivån i Warpen steg kraftigt och båten kunde till slut inte ligga kvar vid bryggan utan måste ankars upp i Scandicviken. Det var inte nog med det, vid ett tillfälle lättade ankaret och båten drev ut i strömfåran och tog sig sakta med säkert nerströms. Det fick lov att bli en akut utryckning att försöka fånga in båten strax nedanför småbåtshamnen. Hela operationen lyckades och hon ankrades sedan upp längre in i Scandiviken för säkerhets skull.  Den 24 augusti  kunde båten åter igen flyttas tillbaka till sin plats vid ångbåtsbryggan och Mitt Gastronomi kunde köra säsongsavslutningen som planerat men en positiv känsla inför en fortsättning nästa säsong. 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 8 sammanträden och dessutom samlats för att vårstäda båten. Maskinistgänget har träffats från och till och ofta på måndagar och ibland även fler dagar i veckan för att se över maskinen och övrig utrustning på båten. 

Välkomna hälsar styrelsen!

Dagordning årsmöte gällande verksamhetsår 2022-10-01-2023-09-30

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Val av 2 justeringsmän att, jämte ordföranden justera dagens protokoll
 4. Styrelsens ekonomiska rapport och verksamhetsberättelse
 5. Revisorernas berättelse
 6. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Val av ordförande för föreningen på 1 år
 8. Val av halva antalet ledamöter och ersättare för 2 år
 9. Val av revisorer och ersättare
 10. Val av ledamöter och ersättare i valutskott
 11. Fastställande av avgifter
 12. Fastställande av budget
 13. Övriga frågor