Vår kapten Per Brolin

Kapten Brolin är fyllda 61 år och är befälhavare för första året i sommar på S/S Warpen. Han gick till sjöss redan 1972 som jungman och har tjänstgjort på samtliga positioner på däck sedan dess. I mitten av 1990 lästa han upp behörighet för kapten, för att sedan segla över hela världen förutom Asien. Vi hälsar honom välkommen ombord och hoppas att alla passagerare får en härlig sommar på Warpen.